• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/www.2023destek.org/


Tüzük'ten

Kuruluşumuz Ankara Valiliği'nde 06-134-150 Kütük Numarası ile kayıtlıdır. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Özellikle Malazgirt’ten başlayıp beş kıtada hüküm süren geçmişimizden aldığımız kudret, İslam inancından aldığımız maneviyat ve dünya tarihine örnek liderlerimizin önderliğinde; eşsiz bir ümmet-millet bilici oluşmuştur. Dernek olarak; Devletimizin 2023 vizyon sürecindeki hedeflerine ulaşmasında her türlü destek çalışmasını birincil amaç olarak kabul eder. Diğer taraftan;
Ülkemizin 2023 sürecindeki yeni keşfedilmiş meslekler için meslek tanımlarının yapılması için ilgili kurumlarla işbirliği içinde bilimsel çalışmalar yapmak, Sosyal Sorumluluk Projeleri üretmek, stratejik ve bilimsel çalışma ve planlar yaparak ilgili kurumlara sunmak. Beyin fırtınaları yaptırmak. Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yaparak gerektiğinde kişisel, mesleki ve kurumsal eğitim planları yapmak ve bu eğitimleri uzmanları marifetiyle vermek.

Adalet, savunma, eğitim, sağlık, ticaret, çevre, alt yapı, şehirleşme, kültür, edebiyat, turizm, çalışma hayatı, kimsesiz çocuklar, sosyal ve toplumsal hizmetler, çocuklarımız, engelliler, şehit ve gazi yakınları, yaşlılar, memurlar, kadın ve aile, iletişim, bilişim,  ulaştırma, gençlik, spor, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, enerji ve tabii kaynakların etkin kullanımı, su, tarımsal kalkınma, hayvancılık, orman varlıkları, finansal varlıklar, yerli ve milli ekonomi, ihracaatın ve yerli ve milli ekonominin yada üretimin geliştirilmesi , yerli malı, yazılı ve görsel medya, dijital ve görsel medya, manevi temalar, ulusal ve yerel kalkınma, yurt dışındaki vatandaşlarımız, ve diğer konularda sosyal sorumluluk ve diğer projeler hazırlamak, uygulamak ve danışmanlık hizmetleri vermek. Bu konularda film, kamu spotu; konferans panel, sempozyum, forum, bilimsel çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek. Uluslararası alanlarda Çok Önemli Kişi anlamındaki VIP hizmetler hakkında bilimsel ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile bu konuda her türlü çalışmaları yapmak. Vakıf, oda, sendika, dernek, federasyon, konfederasyon ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulum ve faaliyetlerinde işbirliği yapmak ve destek vermek. Her türlü zararlı alışkanlıklardan toplumu korumak adına eğitim, piyes, panel vb çalışmalar yapmak.

Eğitime ve eğitim görenlere destek amaçlı yardım ve burslar vermek yada temin etmek. Ülkemizin 2023 vizyonuna destek veren, çalışan ve faydalı işler görenlere ödüller vermek. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak. Amaçlara yönelik organizasyonlar yapmak. Üyeler arasında Yardımlaşma ve Dayanışmaya yönelik etkinlikler yapmak. Devlet kurumlarımızın açacağı yardımlaşma faaliyetlerinde etkin görevler almak konularını amaçlarımızdır.