• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/groups/www.2023destek.org/


Çalıştaylar Zirvesi

PROJE ADI

2023 VİZYONUNDA ÇALIŞTAYLAR ZİRVESİ

PROJE SAHİBİ   

Memur Derenekleri Federasyonu

Proje yazımı, planlama ve koordinasyon

Sosyal Medya Federasyonu

Proje sekretarya, tanıtım ve mali işler

PROJE SORUMLUSU

Cengiz ÖZBAY

UYGULAYICI KURULUŞ

2023 VİZYON PLATFORMU

PROJE PARTNERLERİ

 1. İlgili Bakanlıklar
 2. Üniversiteler
 3. Sivil Toplum Kuruluşları

PROJE AMACI

2023 VİZYON BELGESİ

2023 VİZYON RAPORU

Devletimizin 2023 vizyonunda ortaya koyduğu hedeflere destek verebilmek amacıyla; Bakanlık, Akademik, STK ve Uzmanlardan oluşan katılımlarla bilimsel nitelikte çalışmalar yürütmek. Bu sayede ilk etapta değişik konu başlıklarına uygun çalıştaylar yapılacaktır. Çıkan sonuçlar ile 2023 Vizyon Belgesi oluşturularak ilgili kurum/kuruluşlara ve kamuoyuna sunulacaktır.

ZİRVE KADROSU

GENEL KOORDİNATÖR

GENEL SEKRETER

Genel Koordinatör Yardımcısı
Raportör

Genel Sekreter Yardımcısı

Koordinatörler PROF düzeyinde olup Raportör ve Genel Sekreter Yardımcısı 2 kişidir. Çalışmalar gönüllülük esasına göre planlanmıştır.

AÇIKLAMALAR

Projenin amaç hanesinde belirtilen konularda çalışmalar yapmak üzere ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde 18 adet çalıştayı içeren bir zirve gerçekleştirilecektir.

ÇALIŞTAY BAŞLIKLARI

 1. 2023 Vizyonunda Adalet ve Hukuk Çalıştayı 
 2. 2023 Vizyonunda İstihdam Çalıştayı 
 3. 2023 Vizyonunda Sosyal Hizmet ve Aile Çalıştayı 
 4. 2023 Vizyonunda Ulusal Güvenlik Çalıştayı 
 5. 2023 Vizyonunda Eğitim Çalıştayı 
 6. 2023 Vizyonunda Sağlık Çalıştayı 
 7. 2023 Vizyonunda Yenilenebilir Enerji Çalıştayı 
 8. 2023 Vizyonunda Çevre ve Şehircilik Çalıştayı 
 9. 2023 Vizyonunda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı 
 10. 2023 Vizyonunda Demokrasi ve Siyaset Çalıştayı 
 11. 2023 Vizyonunda Kültür ve Turizm Çalıştayı 
 12. 2023 Vizyonunda Finans Çalıştayı 
 13. 2023 Vizyonunda Sanayi Ve Teknoloji Çalıştayı 
 14. 2023 Vizyonunda STK Çalıştayı 
 15. 2023 Vizyonunda Gençlik ve Spor Çalıştayı 
 16. 2023 Vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Çalıştayı
 17. 2023 Vizyonunda Uluslararası İlişkiler Çalıştayı
 18. 2023 Vizyonunda Din Çalıştayı 

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI

(10 Kişi)

Koordinatör
Bakanlık Temsilcisi (1 kişi)
Akademisyen (2 Kişi)

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi (2 kişi)
Uzman (3 kişi)
Raportör (1 kişi)

Görev alacak olanların Ankara’da ikamet edenleri tercih edilir. Ankara dışı kurum/kuruluşların görevlendirdiği katılımcıların tüm giderleri, gönderen kurum/kuruluşa aittir. Gönüllülük esastır. Ayrıca bir kişi Koordinatör Yardımcısı olarak belirlenir.

2023 VİZYON BAKIŞI FORUMLARI
(16 adet)

Çalıştaylar öncesinde bakanlıklarda 2023 VİZYON BAKIŞI forumları düzenlenecektir. 14.00-16.00 saat aralığındaki forumlara; Akademisyenler, üniversite öğrencileri, STK ve Sektör temsilcileri ile diğer yetkili ve ilgililer davet edilecektir. Söz konusu forumların organizasyonu Platform, Bakanlık ise salon tahsisi, çay-kahve ikramı forum katılımcılarının yazılı davetini yapacaktır. 

2023 VİZYON
RAPORU SUNUMU

Tüm Bakanlıklara

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI

YOL HARİTASI

01 EKİM - 30 EKİM 2018 

ÇALIŞTAY HAZIRLIKLARI

 • Çalıştay Koordinatöru ve Raportörlerin görevlendirilmesi
 • Çalıştay katılımcılarının tespit edilmesi 
 • Konu başlıklarının belirlenmesi 
 • Bakanlık, Üniversiteler, STK lılar ile yazışmalar 
 • Bakanlık ziyaretleri (İsim, logo kullanımı ve diğer konularda destek)
 • Sponsor çalışmaları 

01 KASIM 2018  

İNCELEME - ARAŞTIRMA

 • Çalıştay kurallarının inceleme, araştırma ve diğer çalışmaları 
 • Ara toplantıların yapılması
 • Bakanlıklarda “2023 Vizyon Bakışı” Forum çalışmaları 01-31 Aralık 2018 
 • Çalıştaylar Zirvesi hazırlıkları 

16-17 Şubat 2019

ÇALIŞTAYLAR ZİRVESİ

ZİRVE SONRASI YAPILACAK İŞLER

17-23 Şubat  2019

2023 Vizyon Belgesi Yazımı

23 Şubat  2019

BASIN VE PROTOKOL LANSMANI

17-28 Şubat 2019

2023 Vizyon Belgesi Kitabı Baskısı

01 Mart 2019

2023 Vizyon Belgesi Kitabı Dağıtımı

ÇALIŞTAYLARIN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

İLGİLİ BAKANLIK ADI

ÇALIŞTAY ADI

Adalet Bakanlığı

2023 Vizyonunda Adalet ve Hukuk Çalıştayı 

Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı

2023 Vizyonunda İstihdam Çalıştayı 

2023 Vizyonunda Sosyal Hizmet ve Aile Çalıştayı 

Dışişleri Bakanlığı

2023 Vizyonunda Uluslararası İlişkiler Çalıştayı 

İçişleri Bakanlığı

2023 Vizyonunda Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı 

2023 Vizyonunda Demokrasi ve Siyaset Çalıştayı 

Milli Savunma Bakanlığı

2023 Vizyonunda Ulusal Güvenlik Çalıştayı 

Milli Eğitim Bakanlığı

2023 Vizyonunda Eğitim Çalıştayı 

Sağlık Bakanlığı 

2023 Vizyonunda Sağlık Çalıştayı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2023 Vizyonunda Yenilenebilir Enerji Çalıştayı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2023 Vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Çalıştayı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2023 Vizyonunda Çevre ve Şehircilik Çalıştayı 

Tarım ve Orman Bakanlığı

2023 Vizyonunda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

2023 Vizyonunda Kültür ve Turizm Çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

2023 Vizyonunda Gençlik ve Spor Çalıştayı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

2023 Vizyonunda Finans Çalıştayı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2023 Vizyonunda Sanayi Ve Teknoloji Çalıştayı

Diyanet İşleri Bakanlığı

2023 Vizyonunda Finans Çalıştayı 

GÖREV TANIMLARI

ZİRVE

Genel Koordinatörü

Zirvenin en üst yetkilisidir. Projenin planlandığı şekli ile yürütülmesinden sorumludur. Zirveyi temsil eder.

Genel Koordinatör Yardımcısı

Genel Koordinatörün bilgisi dahilinde yardımcı olur. Genel Koordinatörün yokluğunda proje kapsamında Koordinasyonu yürütür.

Raportör

Proje sürecinde gerekli notları tutar. Raporlamaları yapar. Genel Koordinatörü Asiste eder.

Genel Sekreter

Çalıştay gruplarının çalışmalarını takip eder. Proje takvimine uygun yürüyüp yürümediğini kontrol eder. Gerekli toplantı yer yer planlamalarını yapar. Yazışmaları ve takiplerini yürütür.

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekretere yardımcı olur.

ÇALIŞTAY

Koordinatör

Çalıştay katılımcılarını tespit eder. Çalıstay konu başlığına uygun alt başlıkların oluşmasını sağlar. Zirve projesine uygun bir şekilde çalışmaların ilerlemesini sağlar.

Koordinatör Yardımcısı

Koordinatöre süreç içerisinde her türlü desteği verir. Koordinatörün yokluğunda gerekli koordinasyonu sağlar.

 

 

KORUNMUŞ YETKİLER

Zirve sürecinde her türlü görevlendirmede ve çalıştay katılımcısı isimlerinin araştırılması ve onayında Platform Genel Başkanının yetkisi saklıdır.

devamı var